PILDID

2012 jõulupidu ja II veerandi lõpp
Pildid 2011/2012 õ.-a. üritustest

Pildid 2010/2011 õ.-a. üritustest
Kool 135
Pildid 2009/2010 õ.-a. üritustest
Pildid 2008/2009 õ.-a. üritustest
Pildid 2007/2008 õ.-a. üritustest
Pildid 2006/2007 õ.-a. üritustest

2005/2006 õ.-a. üritused
Pildid 2005/2006 õ.-a. üritustest
2004/2005 õ.-a. üritused
Pildid 2005.a. üritustest
Pildid 2003/2004 õ.-a. üritustest

Pildid varasemate aastate üritustest:
Õpetajate päeva tähistamine
Isadepäev
Kooli sünnipäev
Jõulupidu
Kauni emakeele päev
Solistide konkurss “Tääksi laululind”
Kevadetüdruku valimine
Maikrahvi ja maikrahvinna valimine
Kevadpidu
Preemiaekskursioon
Vallavanema ja kooli direktori vastuvõtt 4, 5-listele õpilastele ja vanematele
Lõpukell