Emakeele nädala tublimad 2001
 
Emakeele nädala tublimad 2001
 
Emakeele nädala lõpetamine - võitjad I-IV klassist
 
Emakeele nädala lõpetamine - võitjad V-IX klassist
 
1. klassi näitlejad mängivad Suur maalritöö