1985

  1. Raul Paas 
  2. Arvi Lohu 
  3. Mati Tõnisson 
  4. Mauno Mill 
  5. Jaak Randaru 
  6. Eik Rullingo 
  7. Eero Metsvahi 
  8. Aarne Künnap 
  9. Harri Mill 
10. Aimar Paas 
11. Lauri Uibo 
12. Margus Sarv 
13. Mari Randaru 
       Katrin Pedaja 
15. Villu Valge 
16. Lea Paas 
17. Riine Puttes 
18. Lauri Sepp 
19. Kalvi Randmäe 
20. Aina Teder 
21. Marelle Aasav 
22. Tiiu Labi 
23. Rain Pihle 
24. Lagle Valge 
25. Pille Segar 
26. Riina Raudmets 
27. Merle Toomsalu 
28. Maret Norak 
29. Heili Elvet 
30. Stella Sepp
       Teet Sepp 
12.17
13.15
12.53
12.55
12.58
13.28
13.35
13.41
13.51
14.16
14.19
14.30
14.55
14.55
15.02
15.04
15.25
15.32
15.35
15.46
16.50
17.06
17.35
18.23
18.30
18.52
18.58
19.00
20.32
20.40
20.40